Sohbetin Önemi ve Güzellikleri

Dünyanın Meşgalesi Bitmez Gelin Bu Sohbet Halkalarına Sizde Katılın Kardeşlerim

3
1628

Sohbetin önemi ve güzellikleri hakkında konuşucaz abilerim kardeşlerim. Sohbetler Allahı ve Peygamber efendimizi bize hatırlatır bu yüzden çok önemlidir.

Makalemi yazımı okuyan abiler kardeşler okuyun kalbinizi aklınızı gönlünüzü açın tamemen okuyun Allahın izniyle önemini idrak edece birlikte inşallah.

sohbetin önemi çok büyüktür
Sohbetin Önemi

Sohbetin Önemini Bilelim !!

Kardeşlerim Abilerim ilk önce size çok kısa bir mantık ile sohbet amacı Allaha ve peygamber efendimize daha yakınlaşmak istemektir. Allahı seven kardeşler, Allah için ve Peygamber efendimizin Sünneti için toplanıp bir araya gelip dini bilgilerin pekiştirilmesi ve Allahın adını anmak salavat çekmek için toplanıyoruz. Sünnettir. Kuranda Allah bize bazı ayetlerde işaret etmektedir onlarıda yazıcam ama size daha evvel sohbetin amacı ve mantığını Allahın izni ile idrak ettirmeye çalışıyoruz. Abiler evet hepimiz biliyoruz sohbet işte diyoruz biliyoruz ama bu güzelliği idrak edemiyoruz. Allah için bir araya gelmenin güzelliği hoşluğu peygamber efendimiz için Sünneti için toplanmanın ne kadar lezzetli olduğunu idrak etmemiz yaşamamız lazım. Medyalarda olan kötü bir kaç örnek her sohbet meclislerini kötü olarak algılamayın kurunun yanında yaşda yanıyor medyaya her söylediğine inanmayın. Mantığını ve amacını bilelim abiler nefsimizi ve şeytanımızı bir kez olsun yenelim kıralım zincirleri ÖLÜM var Uyanalım bu Gafletten.

Sohbetin önemi

Sohbet Meclisleri İmanın Tazelendiği Yerlerdir

Sohbet ve Zikrullah meclisleri imanın tecdidinin yapıldığı mekânlardır. İster ilmi anlamda oluşturulan meclisler olsun, isterse Hz. Peygamber’in öğrettiği seçilmiş duaların okunduğu mekânlar olsun, hepsinde de ilmi, ahlaki, ameli ve insani terakkinin yolları aranır. Okunan ayetler, hadisler, fıkıh, kelam ve tefsir bahisleri Müslümanların iman bilincini ziyadeleştirir. Bu meclislerde Müslümanlar küfre karşı direnç alanları oluştururlar ve kazandıkları tevhid bilinciyle bireysel ümmet olma yolunda mesafeler alırlar. Tarikat, insanları sıratı müstakime Kur’an rehberliğinde ve Hz. Peygamber önderliğinde sevk eden ve Peygamberimiz ve sahabesi gibi küfre karşı direnebilen Müslümanları yetiştirmeye çalışan bir kurumdur. Eğer böyle değilse, meşruiyet elde etmek için böyle olmak zorundadır.

Sohbetin Önemi ve Sahabe

Zikir meclislerinin imanı tecdit mekânları olması gerektiğine Peygamber Efendimiz şu hadisiyle açıklık getirmiştir: “İmanınızı tecdit ediniz/yenileyiniz.” Sahabe; “imanımızı nasıl yenileriz?” dediklerinde, Hz. Peygamber (s.);“ “Lâilâheillallah” sözünü çokça söyleyerek yenileyiniz.” buyurmuştur.[1] Resulullah’ın buyruğunu en iyi anlayanlardan Muaz b. Cebel’in, Müslümanlarla karşılaştığında; “Oturunuz; Allah’ı zikrederek bir an da olsa iman edelim/imanımızı yenileyelim”[2] demesi, zikir meclislerinde imanın yenilendiğine işaret etmektedir. Benzeri uygulamaları yapan Abdullah b. Revaha’ya, sahabenin bazıları işin esprisini anlamadıkları için tepki duyup Hz. Peygamber’e şikâyet etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.) bunun üzerine, şikâyette bulunan şahıslara şu cevabı vermiştir: “Allah Teâlâ, Abdullah b. Revaha’ya rahmet etsin. O, meleklerin bile varlığı ile övündüğü zikir meclislerini; buralarda bulunmayı çok seviyor.”[3]Zira bu meclislerde sırf Allah’ın rızasını kazanmak için “Lâilâheillallah” tevhid sözünü okuyanlara Rabbimiz cehennem ateşini haram kılar.[4]Mademki zikirle imanın tecdidi söz konusu, bu durumda zikri hayatının bir parçası hâline getiren Müslümanların, kelime-i tevhidin anlamını bilerek; bu kelimenin nefyettiklerini ve ispat ettiklerini kavrayarak okumaları gerekir. Anlamını bilmeden bu kelimeleri tekrar edenler zikirden gereği gibi yararlanamazlar.

Kuranda Sohbet Ayetleri İşaretleri

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla (kullarımla) beraber olun.“ Tevbe suresi ayet-119

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya vesile arayın. Onun yolunda mücahede edin ki kurtuluşa eresiniz.’’ Maide suresi ayet-35

Gördüğünüz gibi kardeşlerim sohbete gelmenin salih insanlarla sadık insanlarla beraber olmanın önemi çok büyüktür. Sadıklarla beraber olun Doğru insanlarla birlikte peki doğru insan kimdir ? Doğru insan zahiren de batinende Allah ile birlikte olandır. Demekki Kardeşlerim kuran yazdığına göre her dönem böyle insanlar var ve birlikte olun diyor Allahımız.

Sohbet Meclisleri İçin Hadisi Şerifler ve Allah Dostlarının Sözleri

Ebu İdris el-Havlani, Muaz İbnu Cebel (ra)’den naklediyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teâla Hazretleri şöyle hükmetti: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.”(Muvatta, Şi’r 16)

Günah lekeleri ile kalbi paslanan kimse, salihlerin sohbetinde bulunursa, kalbinin pası silinir, günah işlemesi zorlaşır, iyilik etme isteği artar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.) [Mektubat-ı Rabbani]

(Fıkıh sohbetinde bulunmak, bir senelik ibadetten üstündür.) [Deylemi]

(Âlimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun! Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de, hikmet nuru ile diriltir.) [Taberani]

(Âlimlere hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. Onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur. Âlim meclisinde bulunan, benim meclisimde bulunmuş olur.) [İ.Rafii]

(Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür.) [İ.Gazali]

(Bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur.) [Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin üstündedir. Büyüklerin sohbetini ganimet bilmelidir.

Behaeddin Buhari hazretleri, (Bizim yolumuzun temeli sohbettir) buyurdu.

Evliyanın sohbetinin bir saati, kırk günlük mücahedelerden daha üstündür.

Seyyid Abdülkadir-i Geylani (k.s) hazretleri şöyle buyurmuştur:

‘’Allah dostları ile Salihlerle beraber ol. Onların sohbetlerinde bulun. Böylece Allah’ın onlara olan yardımı sayesinde sen de güçlenirsin. Sen de onların gözü ile görürsün. Allah’da tıpkı onlarla övündüğü gibi seninle de övünür.‘’

Eğer bu sohbetler iyi değerlendirilirse, insanlar süflilikten kurtulur, yüksek derecelere kanat açarlar.

Sohbetin bu önemi sebebiyle büyükler, “yolumuz sohbet üzerinedir” buyurmuşlardır. Dolayısıyla, sohbeti terk eden, büyüklerin tarif ettiği yolu terk etmiş olur. Ayrıca sohbet müekked bir sünnet olduğunu da bilmemiz gerekir.

Sohbete Gelmekten Çekinmeyin Kardeşlerim

Korkmayalım çekinmeyelim üşenmeyelim kardeşlerim. Biz sohbetlere faydalanmak için Allah rızası için toplanıyoruz. Sizlere büyük şehirlerde örnek sohbet meclisleri fotoğrafları adresi yazıcam. Kardeşlerim Sohbetler Allahı hatırlatıyor peygamber efendimizi hatırlatıyor. 

Yunus Emre diyor ki:

Erenlerin sohbeti, ele giresi değil.
Sohbete kavuşanlar, mahrum kalâsı değil.

Gezmek gerek her yeri, bulmak için, bir eri,
Sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil.

Bir pınarın yanına, kapalı testi kona,
Kırk yıl orada dura, kendi dolâsı değil.

Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan.
İnsanı arif yapan, fesi, hırkası değil.

Önce doğru iman et, haramdan el etek çek
Ruha gıdadır sohbet, badem helvası değil!

Sohbet ile ilgili Hadisi Şerif Kıssa

Ebu Hureyreden r.a. rivayetle Rasulallah sav. Şöyle buyurdu.
Allahın yollarda, çarşı ve pazarlarda dolaşarak Allahı hatırlayıp zikredenleri tesbit eden melekleri vardır. Bunlar Allahı zikreden bir topluluğu bulunca birbirlerine, Geliniz, aradığınız burada diye seslenirler ve bu zikreden kimseleri dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Allah onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklerine;

– Kullarım ne söylüyor? Diye sorar. Meleklerde:
– Subhanallah diyerek sana yakışmayan sıfatlardan seni uzak tanıyorlar. Allahu Ekber diyerek en büyük senin olduğunu söylüyorlar ve seni her yönüyle övüp seni yüceltiyorlar, derler. Allah der ki:
– Bu kullarım beni gördüler mi ki böylece beni anıyorlar?
– Hayır vallahi seni görmediler.
– Beni görselerdi ne yaparlardı?
– Eğer onlar seni görseler sana daha çok ibadet ederler, şanını daha çok övüp yüceltirler ve sana yakışmayan sıfatlardan seni daha fazla uzak tanır ve bilirlerdi.
– Kullarım benden ne istiyorlar?
– Cennet istiyorlar.
– Cenneti görmüşler mi?
– Hayır, vallahi cenneti görmemişler.
– Ya cenneti görseler ne yaparlar?
– Eğer cenneti görselerdi onu büyük bir istekle isterler ve elde etmek için daha fazla gayret ederlerdi.
– Peki bu kullarım neden korunmayı istiyorlar?
– Cehennemden sığınıyorlar.
– Peki, cehennemi gördülermi?
– Hayır vallahi görmeldiler.
– Ya görselerdi ne yaparlardı?
– Eğer cehennemi görselerdi ondan daha fazla kaçarlar ve daha çok korkarlardı.

Bunun üzerine Allah meleklerine Sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben bu kullarımı bağışladım buyurur. Meleklerden biri derki: Ya Rabbi, onlar arasında bulunan falan kişi onlardan sayılmaz, o başka bir iş için gelip oraya oturmuştu. Bunun üzerine Allah da buyurur: Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki, onların arasında bulunan kötü kimselerden olmaz,

Buhari, Deavat, 66

Sohbetin Önemi ve idraki
Sohbet Halkası

Allah için Bir Adım Atın ve Niyetlenin Gelin

elif efendi tekkesi
sohbetin önemi

Nefis ibadet olan şeyleri sevmiyor. Çünkü nefis sohbet istemiyor ibadet salih amel sevmiyor Nefis Allah için beraberlik sevmiyor. Nefis rahatlık seviyor. Dünya güzellikleri seviyor Haram olarak meyil ediyor. Kişi nefsine basarak yorgun olduğu halde işte güçte çalıştığı halde otudu gitti sohbete nefsine basarak gelmiş oldu yürüyerek geldiyse adımlarında sevap vardır arabaylada aynı şekilde. Çok Önemli kardeşlerim abilerim.

sohbetin önemi çok büyük kardeşlerim üzerimizdeki bu üşengeçliği çekingenliği atalım. Allah için sohbetin önemini kavrayalım ve Allah için birlikte sohbet edelim zikir çekelim.

İstanbulda yaşayan kardeşler abiler için Halıcıoğlunda Elif efendi dergahı her perşembe günleri saat 20:00 de sohbetimiz vardır. Gelin kardeşlerim pişman olmayacaksınız Allahın izniyle inşallah. Cep numaram : 0531 231 88 34
Whatsapp Grubumuz

Halıcıoğlu metrobüs durağına çok yakın kardeşlerim abilerim.

Adres: Sütlüce Mahallesi, Elif Efendi Sk. No:1, 34445 Beyoğlu/İstanbul
Google Maps : https://goo.gl/maps/ZUt2PktNGz62

sohbetin önemi ve sonrasında olan ikram

Kayseride yaşayan kardeşlerim için her Cuma günü Didar medresesinde yapılıyor
Adres : Feneseaşağı Mahallesi, Demirciler Sk. No:6, 38400 Develi/Kayseri Cami Kebir karşısı
Google Maps : https://goo.gl/maps/s1xZgDuwqHt

Tüm illerdeki adresler zamanla eklenecektir kardeşlerim. Sohbet meclisleri türkiyede her ilinde vardır.

Mürşidi Kamilimiz (Öğretmenimiz)

Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi Kimdir ? 

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here